Huset er opført i 1901. Forsamlingshuset har som forsamlingshus på landet åndelige rødder i Folkehøjskoletanken/Ungdomsbevægelsen. 

Penge til opførelsen fremkom ved indsamling fra beboerne. Drivkraften bag byggeriet var proprietær Peder Odgaard, Tastumgaard. 

I 2001 havde forsamlingshuset 100 års jubilæum, og der blev udarbejdet og runddelt et lille jubilæumsskrift til alle beboere.